Finalul grupelor preliminare a stabilit urmatoarele clasamente finale. In alcatuirea clasamentelor au fost luate in calcul inclusiv rezultatele obtinute in urma loviturilor de departajare.

GRUPA A

1 A HIDROELECTRICA 2 1 0 22 11 11 7
2 A RB 1 2 0 12 11 1 5
3 A ZUZU 1 1 1 12 10 2 4
4 A CLAAS 0 0 3 7 21 -14 0

GRUPA B

1 B NEUMARKT 2 1 0 18 7 11 7
2 B MAKITA EU 2 1 0 17 5 12 7
3 B UNILEVER 1 0 2 14 7 7 3
4 B PLURIVA 0 0 3 3 33 -30 0

GRUPA C

1 C GENPACT 3 0 0 24 2 22 9
2 C BRENNTAG 2 0 1 19 27 -8 6
3 C MEDIPLUS 1 0 2 20 21 -1 3
4 C DB CARGO ROMANIA 0 0 3 9 22 -13 0

GRUPA D

1 D COMDATA 3 0 0 17 4 13 9
2 D GFK 2 0 1 13 12 1 6
3 D EMAG 1 0 2 13 14 -1 3
4 D BEARINGPOINT 0 0 3 9 22 -13 0

GRUPA E

1 E ANCHOR GRUP 3 0 0 14 4 10 9
2 E SINDICATUL ASF 2 0 1 23 5 18 6
3 E TIMAC AGRO ROMANIA 1 0 2 8 21 -13 3
4 E BRISTISH SCHOOL 0 0 3 8 23 -15 0

GRUPA F

1 F UNICREDIT BANK 3 0 0 21 5 16 9
2 F REMATHOLDING 1 0 2 11 15 -4 3
3 F MICHELIN 1 0 2 12 23 -11 3
4 F ZENTIVA 1 0 2 15 16 -1 3

GRUPA G

1 G IKEA 3 0 0 26 5 21 9
2 G GSK 2 0 1 27 5 22 6
3 G HEINEKEN 1 0 2 15 24 -9 3
4 G EJOBS GROUP 0 0 3 7 41 -34 0

GRUPA H

1 H ALPHEGA 3 0 0 39 7 32 9
2 H OSCAR DOWNSTREAM 2 0 1 14 12 2 6
3 H UIPATH 1 0 2 16 16 0 3
4 H MHS TRUCK & BUS 0 0 3 3 37 -34 0

Pe baza ordinii echipelor in grupe au fost alcatuite clasamentele pentru Liga FIFCO, Liga UEFCO si Liga FRSC

LIGA FIFCO

H ALPHEGA 3 0 0 39 7 32 9
C GENPACT 3 0 0 24 2 22 9
G IKEA 3 0 0 26 5 21 9
F UNICREDIT BANK 3 0 0 21 5 16 9
D COMDATA 3 0 0 17 4 13 9
E ANCHOR GRUP 3 0 0 14 4 10 9
A HIDROELECTRICA 2 1 0 22 11 11 7
B NEUMARKT 2 1 0 18 7 11 7

LIGA UEFCO

B MAKITA EU 2 1 0 17 5 12 7
G GSK 2 0 1 27 5 22 6
E SINDICATUL ASF 2 0 1 23 5 18 6
H OSCAR DOWNSTREAM 2 0 1 14 12 2 6
D GFK 2 0 1 13 12 1 6
C BRENNTAG 2 0 1 19 27 -8 6
A RB 1 2 0 12 11 1 5
F REMATHOLDING 1 0 2 11 15 -4 3
A ZUZU 1 1 1 12 10 2 4
B UNILEVER 1 0 2 14 7 7 3
H UIPATH 1 0 2 16 16 0 3
C MEDIPLUS 1 0 2 20 21 -1 3
D EMAG 1 0 2 13 14 -1 3
G HEINEKEN 1 0 2 15 24 -9 3
F MICHELIN 1 0 2 12 23 -11 3
E TIMAC AGRO ROMANIA 1 0 2 8 21 -13 3

LIGA FRSC

F ZENTIVA 1 0 2 15 16 -1 3
D BEARINGPOINT 0 0 3 9 22 -13 0
C DB CARGO ROMANIA 0 0 3 9 22 -13 0
A CLAAS 0 0 3 7 21 -14 0
E BRISTISH SCHOOL 0 0 3 8 23 -15 0
B PLURIVA 0 0 3 3 33 -30 0
G EJOBS GROUP 0 0 3 7 41 -34 0
H MHS TRUCK & BUS 0 0 3 3 37 -34 0